To najlepsze szkolenie z tego zakresu, w jakim brałam udział.