10-11 października, Warszawa
20-21 sierpnia, Warszawa
26-27 września, ON-LINE
26-27 września, Warszawa
10-11 października, Warszawa
19-20 listopada, ON-LINE
12-13 grudnia, ON-LINE
20-23 sierpnia, Warszawa
21-22 listopada, Warszawa