11-12 czerwca, Warszawa
18-19 czerwca, ON-LINE
20-21 sierpnia, Warszawa
24-25 września, ON-LINE
10-11 października, Warszawa
19-20 listopada, ON-LINE
12-13 grudnia, ON-LINE
21-22 listopada, Warszawa
20-23 sierpnia, Warszawa
10-11 września, ON-LINE