Efektywna komunikacja z przełożonym

Sekretarka jest najczęściej wykonawczynią woli szefa, który bądź co bądź ma zawsze racje. Tworzą oni dwuosobowy team, który dzień w dzień ściśle ze sobą współpracuje. Ważne aby łączyły ich dobre relacje, jasne reguły oraz obustronny szacunek. Do przełożonego należy odnosić się uprzejmie i z respektem. Nie wolno nigdy podważać jego autorytetu, należy dbać o jego…